Nederlands

Vic Langenhoff

Natuurliefhebber, milieuspecialist en journalist Vic Langenhoff was een groot deel van zijn werkzame leven verbonden aan dagblad De Tijd. Toen dit in 1974 ophield te bestaan, werd hij in 1976 woordvoerder van de stichting Natuur en Milieu. Later, in 1983 was hij mede-oprichter van politieke partij De Groenen. Hij was actief betrokken bij de oprichting van GroenLinks in 1989.1

Vic Langenhoff, 1983

Hij publiceerde een groot aantal artikelen over uiteenlopende onderwerpen, maar vooral over natuur en milieu. Ook bracht hij verschillende boeken uit over meteorologie, biologie, vogels, landschap en milieu.

Voor dagblad de Tijd schreef Vic Langenhof o.a.:

HENRY DUNANT Een SCHIP vol gelukkige zieken – De Tijd – 26-09-1959
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011234550:mpeg21:a0205
Rode Kruis schip

VIJFTIENHONDERD VERGIFTEN IN NEDERLAND VRIJ TE KOOP – De Tijd De Maasbode – 27-02-1960
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011234879:mpeg21:a0258
bestrijdingsmiddelen
insecten
vogels
volksgezondheid
giftig afval

VERWOESTING, MAAR OOK WINST „DE BEER” – De Tijd De Maasbode – 03-06-1961
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011232665:mpeg21:a0232
vogels
duinen
natuurbescherming
De Beer

Kras oudje vol levensdrift De hei is op, maar de Heimij niet! – De Tijd – 24-12-1962
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011233143:mpeg21:a0103
ruilverkavelingen
structuurverbetering van de landbouw

Gif in land- en tuinbouw een gevaar voor de mens? – De Tijd De Maasbode – 16-11-1963
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011233365:mpeg21:a0259
DDT
insecten

WATERSPORT viert hoogtij EEN EIGEN BOOT? – De Tijd De Maasbode – 18-03-1964
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011233392:mpeg21:a0337
watersport

TOEN DE BAKKERS NOG BROOD BAKTEN – De Tijd De Maasbode – 21-11-1964
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011233731:mpeg21:a0292
arbeid
beloning voor arbeid
prijzen van producten
doe het zelf

Dierenkwelling en minderwaardige produkten? MODERNE VEETEELT-METHODES – De Tijd – 22-04-1965
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011233882:mpeg21:a0166
„industriële vleesproduktie”
boekbespreking ‘„Beestenmachines” van De Bezige Bij
„Animal Machines” van Ruth Harrison

Vliegen kweken in Wageningen – De tijd – 28-01-1967
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011237814:mpeg21:a0217
Geïntegreerde Bestrijding
bestrijdingsmiddelen
resistentie
sluipwespen

Kleurstoffen – De tijd – 02-04-1968
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011238047:mpeg21:a0067
kleurstoffen
kanker

Duinen van Oostvoorne op het spel – De tijd – 12-10-1968
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011238184:mpeg21:a0222
natuur
natuurbescherming

Zonden tegen het milieu – De tijd – 22-03-1969
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011238344:mpeg21:a0208

VUIL WATER, VUILE LUCHT Situatie erger dan verwacht werd – De tijd – 26-07-1969
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011238424:mpeg21:a0184
luchtverontreiniging
industrie
uitlaatgassen

De pest van onze eeuw
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011235600:mpeg21:a0268
‘De pest van onze eeuw – De tijd – 21-03-1970’

CENTRUM VOOR MILIEUZAKEN – De tijd – 17-06-1970
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110612225:mpeg21:a0395
Natuurbeschermingsjaar 1970

REDDINGSACTIE HAALT WEINIG UIT Olieramp in de Amer kost aan duizenden vogels het leven – De tijd – 05-01-1971
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011235715:mpeg21:a0077
olieramp
milieuverontreiniging
vogels

nieuw wapen in de strijd tegen de luchtvervuiling – De tijd – 23-01-1971
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011235731:mpeg21:a0213
luchtverontreiniging
meetapparatuur

PCB’s: oorzaak van vis- en vogelsterfte? – De tijd – 06-03-1971
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011235767:mpeg21:a0282
gif
vogels
vissen

Natuur en milieu – De tijd – 10-07-1971
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011235871:mpeg21:a0231
Milieuminister
waterbeheersing
handel in apen
afsluiting van de Oosterschelde

Natuur en milieu – De tijd – 21-08-1971
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011235907:mpeg21:a0212
mestprobleem
luchtverontreiniging
bio-industrie
smog in Tokio
statiegeld drankverpakkingen

Industrie presenteert zich in Stockholm – De tijd – 07-06-1972
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011236814:mpeg21:a0083
VN-conferentie van Stockholm

Saneringsplan moet Bovenrijn en Waal schoner maken – De tijd – 30-08-1972
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011236121:mpeg21:a0112
waterzuivering
afval lozing door scheepvaart
schonere rivieren

Waarom laten wij kinderen bij honderden van de weg rijden? – De tijd – 20-09-1972
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011236190:mpeg21:p009
verkeersveiligheid

Barre toekomst Natuur en milieu
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011236187:mpeg21:a0210
‘Barre toekomst Natuur en milieu – De tijd – 16-09-1972’

Natuur en milieu VIC LANGENHOFF – De tijd – 16-12-1972
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011236265:mpeg21:a0244
kunststof
Milieu-analyse apparatuur
natuurbescherming Dollart
bio-industrie

Drs. F. Muller: Club van Rome nog optimistisch – De tijd – 08-02-1973
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011236308:mpeg21:a0067

,Vrienden van Eemland’: rivierland sparen – De tijd – 06-04-1973
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011236457:mpeg21:a0080
bestemmingsplannen
kanalisatie van de rivier
landschap
natuurbescherming

NATUURBEHEER WIL VERWILDERING – De tijd – 28-04-1973
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011236475:mpeg21:a0224
natuurbeheer
stormschade
houtwinning

NATUUR & MILIEU door VIC LANGENHOFF – De tijd – 11-08-1973
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011236512:mpeg21:a0201
grenzen van de welvaart
multinationals en milieu

The dutch revolution door vic langenhoff – De tijd – 17-11-1973
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011236749:mpeg21:a0259
welvaart
industrialisatie
autoverkeer

Blauwdruk voor overleving – De tijd – 08-12-1973
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011236767:mpeg21:a0278
boekbespreking ‘Blauwdruk voor overleving’
duurzame landbouwsystemen

Help, we worden vergiftigd – De tijd – 15-12-1973
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011236773:mpeg21:a0278
chemische stoffen in voedsel
dierproeven bij TNO Delft

Waar blijft de inspiratie? door vic langenhoff – De tijd – 22-12-1973
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011236779:mpeg21:a0306
autoverkeer
openbaar vervoer

1974 jaar van beslissingen – De tijd – 29-12-1973
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011236783:mpeg21:a0229
Rijnwater, Rijnconventie

De brief van oom wouter door vic langenhoff – De tijd – 12-01-1974
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011236385:mpeg21:a0202
n.a.v. Eco-Utopia door Wouter Van Dieren

Milieubeheer of inspraak? – De tijd – 15-03-1974
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011236542:mpeg21:a0255
Waddenzee
Waddencongres

milieuwerkers gevraagd – De tijd – 26-04-1974
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011236577:mpeg21:a0278
landschap
waterbeheer
natuurreservaten

Een menselijk leefmilieu?
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011236677:mpeg21:a0176
‘een menselijk leefmilieu? – De tijd – 24-08-1974’
VN-conferentie van Stockholm
watersnoden in Azië

Inkomen zonder arbeid nog toekomstmuziek – De Volkskrant – 05-06-1981
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010879615:mpeg21:a0236
basisinkomen
veel werk te doen om milieuvriendelijk leven in Nederland mogelijk te maken

Publicaties van Vic Langenhoff in andere kranten

Vogels over Nederland Sterke trek langs kustlijn – Provinciale Noord-Brabantsche courant – 25-10-1951
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBTB04:210857022:mpeg21:a00101
vogels
vogeltrek

Chemische vergiften bedreigen menselijk leven in Amerika – Nieuwe Haarlemsche courant – 09-11-1963
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMNHA03:197610034:mpeg21:a00167
Silent Spring

Chemische vergiften bedreigen menselijk leven in Amerika – Nieuwe Haarlemsche courant – 09-11-1963
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMNHA03:197610034:mpeg21:a00167
Silent Spring

ER IS OOK DUIDELIJK GEVAAR IN NEDERLAND „DODE LENTE” – Nieuwe Haarlemsche courant – 09-11-1963
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMNHA03:197610034:mpeg21:a00167
Silent Spring

‘OUDERS PRIMAIR VERANTWOORDELIJK’: „Veilig Verkeer” valt actiegroepen fel aan – De Volkskrant – 25-01-1973
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010849460:mpeg21:a0127
verkeersveiligheid

Brieven Milieu-economie – NRC Handelsblad – 19-09-1978
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000026245:mpeg21:a0096

VAN HET GROTE GROENE FRONT – NRC Handelsblad – 18-04-1981
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000027326:mpeg21:a0265
industrie
milieu
milieu technologie

Milieubeweging komt slechts macht te kort – De Volkskrant – 09-02-1983
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010878595:mpeg21:a0189
publieke opinie winnen voor het milieu-scenario

Boeken van de hand van Vic Langenhoff

Actieboek Natuur en Milieu
samenstelling Vic Langenhoff
1979

recensies ‘Actieboek Natuur en Milieu’:
‘Actieboek’ voor de milieubewuste burger – NRC Handelsblad – 28-11-1979
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000027048:mpeg21:a0036
Verschenen – Nederlands dagblad – 05-12-1979
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010572960:mpeg21:a0110

Weer en natuur van dag tot dag
Vic Langenhoff
1993

http://www.meteoschoonebeek.nl/node/88
meteorologie, biologie

Avifauna van Noord-Brabant
Vic Langenhoff. voorzitter van de Brabantse werkgroep

Studie Brabantse vogelstand gereed – De tijd : dagblad voor Nederland – 12-04-1967
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011237851:mpeg21:a0151

  1. Vic Langenhoff en de strijd tegen de kindermoord https://marismits.nl/?p=789| ↩︎